Flora Inventarisatie van bomen en beplanting Fauna Inventarisatie van vogels, vlinders en andere dieren Laatste nieuws Zitting om voorlopige voorziening op 14 augustus Laatste waarnemingen            Leefklimaat Geluiden, nachtelijk donker en sterrenhemel, bewonersconvenant

 

 

 

 

 

 

 

Flora

Inventarisatie van bomen en

beplanting

Fauna

Inventarisatie van vogels, vlinders

en andere dieren

Laatste nieuws

Verzoek voorlopige voorziening

afgewezen. Bekijk dossier

Laatste waarnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefklimaat

Geluiden, nachtelijk donker en

sterrenhemel, bewonersconvenant

De Amsterdamse grachtengordel bestaat uit meer dan veertig blokken van door 17de eeuws rijksmonumenten omsloten tuinen en patio’s, verborgen stads-oases die worden onderhouden en gekoesterd door bewoners. In 2010 werd de UNESCO status van werelderfgoed toegekend in de categorie ‘C’ voor cultuur en natuur, een erkenning van de onvervangbare waarde van het ensemble van monumenten, besloten tuinen en door iepen en linden omzoomde grachten voor huidige en toekomstige generaties.

De Amsterdamse grachtengordel bestaat uit ruim vijftig blokken

van door 17de eeuws rijksmonumenten omsloten tuinen en patio's

- bij elkaar meer dan tweeduizend. Sinds meer dan drie eeuwen zijn

de verborgen tuinen de groene longen van de stad en een belang-

rijk stuk biodiversiteit. In 2010 werd de UNESCO wereld-erfgoed

status verleend, een erkenning van de unieke en onvervangbare

waarde van het samenhangende geheel van monumenten, omslo-

ten binnentuinen en door iepen en linden omzoomde grachten.

image-2.png

De stichting hoopt te bereiken dat het onderdeel ‘natuur’ van het erfgoed de bescherming zal krijgen die in overeenstemming is met het Werelderfgoedverdrag. Het scala van bedrijvigheid dat is toegestaan in bebouwing in tuinen moet worden beëindigd, sloop van de bouwsels gestimuleerd en bomen aan de gracht herplant. Met behulp van jaarrond tuintellingen door bewoners inventariseert de stichting flora, fauna en leefklimaat van de grachtentuinen en brengt verslag uit.

De stichting zet zich ervoor in dat het onderdeel ‘natuur’ van het erfgoed de

bescherming krijgt die het Werelderfgoedverdrag opdraagt. Uiteenlopende

bedrijvigheid die nu nog wordt toegelaten in bebouwing in tuinen moet worden

beëindigd, sloop van de bouwsels gestimuleerd en bomen aan de gracht herplant.

Met behulp van jaarrond tuintellingen door bewoners inventariseert de stichting

flora, fauna en leefklimaat van de grachtentuinen en brengt verslag uit.

image-4b.png

image-5.png

IMG_8093.jpg
image-19.png

          Unesco kerngebied           Buffergebied           Toegevoegde tuin

Unesco kerngebied

Buffergebied

 

image-21.png

image-23.png

image-24.png

 Naar jaarrond  tuintellingen

 

Naar jaarrond

tuintellingen

image-26.png

image-27.png

image-28.png

IMG_8038.jpg

Dwergvleermuis

Dwergvleermuis

IMG_8041.jpg

IMG_7996.jpg

Stadsreus

Stadsreus

IMG_8039.jpg

Steenhommel

Steenhommel

IMG_8040.jpg

Dagpauwoog

Dagpauwoog

Grote bonte specht

Grote bonte specht

IMG_8060.jpg

Vlaamse gaai

Vlaamse gaai

image-35.png

image-36.png

image-37.png

Verenigde Amsterdamse Grachtentuinen Stichting in oprichting aug. 2023 | bescherming en inventarisatie UNESCO werelderfgoed

border-image.png

Verenigde Amsterdamse Grachtentuinen

bescherming en inventarisatie UNESCO werelderfgoed

Over de stichting | ANBI | contact| info@grachtentuinen.nl

Statuten stichting | KvK 91065461| ANBI | contact | info@grachtentuinen.nl

geplakte-afbeelding.png